Goede doelen die wij ondersteunen

 

 

 

Donatie: Mindervalide moestuinbakken Twee verhoogde moestuinbakken compleet met tuinaarde, compost en meststoffen. De moestuinbakken zijn in bruikleen beschikbaar gesteld.

 

 

 

Donatie: Stichting BroodNodig Tilburg

Nog steeds leven veel mensen in bittere armoede, een deel heeft zelfs geen dak boven het hoofd. Stichting BroodNodig Tilburg geeft de minstbedeelden hun dagelijks brood en biedt een luisterend oor voor diegenen die daar behoefte aan hebben. Zo worden er jaarlijks 30.000 broodpakketten verstrekt. Voor de dakloze en rondreizende Tilburgers worden er in eigen keuken op jaarbasis ca. 5.000 voedzame maaltijden / lunchpakketten verstrekt.
Wilt u meer weten over deze stichting kijk dan op: www.stichtingbroodnodigtilburg.nl

 

 

 

Donatie: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Wilt u ook meer weten over deze stichting kijk dan op www.vlinderstichting.nl

 

 

 

Donatie: De Bijenstichting

De Bijenstichting richt zich op het wegnemen van bedreigingen voor de gezondheid en het voortbestaan van bijen en bijensoorten. Voorbeelden zijn: Een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu.

Wilt u meer weten over deze stichting kijk dan op: www.bijenstichting.nl

 

 

 

Donatie: Trees for all voor het planten van bomen

Bomen en bossen spelen een cruciale rol in het tegengaan van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Zonder bomen is er geen leven. Daarom planten Trees for All wereldwijd nieuwe bossen, herstellen we gedegradeerde bossen, voedselbossen en maken we mensen bewust van het belang van bomen. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen. De bomen die Stichting Biotuin Tilburg heeft gedoneerd, worden niet alleen in Nederland geplant maar ook op kale grond in West- Madagaskar om deze om te vormen tot een prachtig bos vol leven. Hiermee dragen we bij aan het herstellen we het meest unieke en bedreigde ecosysteem ter wereld en verbeteren we de leefomstandigheden van de mensen in deze regio. Plant je ook mee!!
Wilt u meer weten. Kijk dan op: www.treesforall.nl

 

 

 

Donatie: Nationale Zaaidag 

Op 22 april is het weer Nationale Zaaidag. Het gaat slecht met de bijen, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook voor ons eigen voedsel zijn we voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten. Door verspreiding van een diversiteit aan biologische bloemenzaden, helpen we bestuivende soorten aan hun broodnodige voedselbuffet. Aan de Wereldgemeente Loon op Zand hebben wij zaden beschikbaar gesteld. 

Kijk hier wanneer en waar de gratis zaden zijn af te halen: www.wereldgemeenteloonopzand.nl

 

 

 

Donatie: Warmoezerij Wolfslaar

Voor de Landgoedmoestuin Warmoezerij Wolfslaar in Breda is er een voedselbuffet van zaden voor bijen, hommels en vlinders en een aantal planten beschikbaar gesteldOp Landgoed Wolfslaar vind u een eigentijdse moestuin waar groenten, fruit, kruiden en druiven worden geteeld. Het is een volledige vrijwilligersorganisatie waar de coördinatie ligt bij Olga Kroes.
Kijk hiervoor op: www.natuurpoortlandgoedwolfslaar.nl
Donatie: Samentuin Vrijhoeve

Voor de schooltuin zijn er sla plantjes en een voedselbuffet van zaden voor bijen, hommels en vlinders beschikbaar gesteld. Samentuin Vrijhoeve is een ecologische buurttuin in hartje Sprang-Capelle. Een tuin voor en door buurtbewoners! Met natuuractiviteiten voor jong en oud. 
Kijk hiervoor op: www.samentuinvrijhoeve.com

 

 


 

Donaties aan particulieren worden hier niet vermeld.